กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ ภาคเหนือ "Thailand Local BCG Plus Expo @ Chiang Mai" ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมขีดความสามารถทางการค้าของผู้ประกอบการไทยในกลุ่มสินค้าที่มีความนิยมสูงในตลาดโลก

วันที่บันทึก :12/02/2024

วันที่ 9 ก.พ.67 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการค้าภายในประเทศ และ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเปิดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ ภาคเหนือ "Thailand Local BCG Plus Expo @ Chiang Mai" ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมกันจัดขึ้นระกว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถทางการค้าของผู้ประกอบการไทย