อำเภอสะเมิง เปิดงานสตรอว์เบอร์รีและของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 9-12 ก.พ. นี้ มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจและต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่เมืองแห่งสตรอว์เบอร์รีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่

วันที่บันทึก :12/02/2024

วันที่ 9 ก.พ. 67 ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวีรพงษ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสตรอว์เบอร์รีและของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 21 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยว เสริมสร้างยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ์ นายอำเภอสะเมิง พร้อมด้วย ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเปิดงาน