ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ติดตามการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม

วันที่บันทึก :12/02/2024

วันที่ 10 ก.พ. 67 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินและการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม พร้อมกับมอบสมุดประจำตัวให้แก่ราษฎรผู้ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกิน ตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 11,294 ราย โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมติดตามลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย