รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประกวด

วันที่บันทึก :12/02/2024

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประกวดจาก 17 จังหวัด 139 คน ทั้งนี้ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดในระดับประเทศ จำนวน 1 คน ได้แก่ นายเอื้ออังกูล ลิ่มสุวรรณ จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย