รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วันที่บันทึก :12/02/2024

วันที่ 11 ก.พ. 67 ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางมาติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษฎา ลาภิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ