เชียงใหม่ มอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์”

วันที่บันทึก :01/04/2024

วันที่ 1 เม.ย. 67 ที่ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบลายผ้าพระราชทาน “ ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” ให้แก่รองแม่บ้านหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ โดยการมอบลายภาคพระราชทาน ให้แก่ช่างทอผ้า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นำไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย และการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย