เชียงใหม่ เร่งหาทางผันน้ำจากแม่น้ำปิงเติมให้คลองแม่ข่าโดยตรง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ยั่งยืน

วันที่บันทึก :01/04/2024

วันที่ 1 เม.ย. 67 ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 1/2567 ของคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ