ทดสอบประสิทธิภาพน้ำยาดับไฟป่า นวตกรรมดับเพลิงจากประเทศญี่ปุ่น

วันที่บันทึก :02/04/2024

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อ.เมืองเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปชมการสาธิตดับไฟ ด้วยน้ำยาชนิดพิเศษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิผลดับไฟได้รวดเร็วและเคลือบพื้นผิวไม่ให้ไฟกลับมาลุกลามได้อีก สามารถนำไปสนับสนุนการดับไฟป่าได้ ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ