จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือกับคณะกรรมการภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ พร้อมเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

วันที่บันทึก :03/04/2024

วันที่ 2 เม.ย. 67 ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีส่วนราชการ และผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม