รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน "DCK Talk" ครั้งที่ 1 : สถานศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียน ทางเลือก - ทางรอด ฯ

วันที่บันทึก :03/04/2024

วันที่ 3 เมษายน 2567 ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์นวัฒกรรมการสื่อสาร คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน "DCK Talk" ครั้งที่ 1 : สถานศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียน ทางเลือก - ทางรอด ฯ