จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้นในการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567

วันที่บันทึก :15/05/2024

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้นในการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้แทนสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัด ผู้แทนแขวงทางหลวงเชียงใหม่ ที่ 2 และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม