เชียงใหม่ สำรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับของเสียอันตราย เบื้องต้น ยังไม่พบโรงงานที่เสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบที่รุนแรง

วันที่บันทึก :15/05/2024

วันที่ 14 พ.ค. 67 ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงษ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการของเสียอันตราย รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม