กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผนึกกำลัง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ยกระดับผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกสู่เชิงพาณิชย์

วันที่บันทึก :15/05/2024

วันที่ 15 พ.ค. 67 ที่ สตอรี่ปิงริเวอร์ จังหวัดเชียงใหม่ นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสมิต ทวีเลิศนิธิ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดกิจกรรม “ยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก(Alternative Protein) สู่เชิงพาณิชย์” โดยหวังตอบโจทย์เทรนด์การบริโภคของคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และคาด สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูป ภายใต้แนวคิด การตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนทางธรรมชาติ และความมั่นคงทางอาหาร