ชาวสวนอำเภอฝาง เฮ!! ลิ้นจี่จักรพรรดิฝางและส้มสายน้ำผึ้งฝาง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ของเชียงใหม่แล้ว ปีนี้ราคาดีขึ้นเป็นเท่าตัว แม้ผลผลิตลดลง

วันที่บันทึก :10/06/2024

วันที่ 10 มิ.ย. 67 ที่ แปลงลิ้นจี่จักรพรรดิ บ้านโป่งถืบใน ม.15 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจษฎา กาพย์ไชย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวสุวปรียา ปัญญารักษา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันแถลงข่าวประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย “ลิ้นจี่จักรพรรดิฝาง” และ “ส้มสายน้ำผึ้งฝาง” ผลไม้ชื่อดังของอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของผู้บริโภค