อ.ฝาง จัดงาน "ฝาง" เมืองพืชผัก ผลไม้ อาหาร ผลิตภัณฑ์ดี มีคุณภาพ ประจำปี 2567 ตลอด 6 วันเต็ม

วันที่บันทึก :10/06/2024

วันที่ 10 มิ.ย.67 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาลย์ พงษ์สิทธิถาวร นำส่วนราชการในพื้นที่ เปิดงาน "ฝาง" เมืองพืชผัก ผลไม้ อาหาร ผลิตภัณฑ์ดี มีคุณภาพ ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรที่ปลูกลิ้นจี่ และผลไม้อื่นๆ