เชียงใหม่ จัดงาน Her Awards,UNFPA Thailand 2024 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพประชากร เสริมสร้างพลังของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

วันที่บันทึก :11/06/2024

วันที่ 11 มิ.ย. 67 ที่ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน "HER AWARDS,UNFPA THAILAND 2024: ประชากรหญิง ผู้สร้างแรงบันดาลใจ" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย และองค์กรต่างๆ ที่อุทิศตนทำงานขับเคลื่อนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพประชากร โดยเฉพาะด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศและการเสริมสร้างพลังของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง พัฒนาประเทศไทยในทุกมิติโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง