เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่บันทึก :11/06/2024

วันที่ 11 มิ.ย. 67 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO) ครั้งที่ 1/2567 โดยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐให้มีความเป็นปัจจุบันและรองรับภารกิจการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้น