รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมหารือสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ภายใต้โครงการกำลังใจฯ

วันที่บันทึก :08/07/2024

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ที่ห้องประชุมนารี 1 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมหารือสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ภายใต้โครงการกำลังใจฯ และเตรียมความพร้อมต้อนรับ ท่านพลอากาศเอกสมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 และ รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมหลักสูตรในวันที่ 12 กรกฏาคม 2567 นี้