จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2567 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผล ประชาชนมีส่วนร่วม ผลงานการพัฒนาและแก้ไขคลองแม่ข่า สู่การเป็น คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชน

วันที่บันทึก :09/07/2024

วันที่ 9 ก.ค. 67 ที่ศูนย์ปฏิบัติการ Meakha City Lab ถนนระแกง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2567 ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผล ประชาชนมีส่วนร่วม ผลงานการพัฒนาและแก้ไขคลองแม่ข่า สู่การเป็น คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข จากคณะกรรมการตรวจประเมิน นำโดย ดร.อรพินท์ สพโชคชัย อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ นายชัยยุทธ กมลศิริสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะฯ