ประชาชนจิตอาสาอำเภอสันทราย ร่วมกันพัฒนาคูคลองลำน้ำโจ้ 1 ใน 10 ลำน้ำ ตามโครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่บันทึก :10/07/2024

วันที่ 10 ก.ค. 67 ที่ลานพระพรหมเชิงสะพานบ้านพิมุกต์ หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาคูคลอง ตามโครงการฟื้นฟูลำน้ำโจ้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งลำน้ำโจ้เป็น 1 ใน 10 ลำน้ำ ตามโครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว