ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 


ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่พบปะประชาชน กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน อำเภอแม่แตง ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2566 พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและสั่งบูรณาการป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวและต้อนรับผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD369 ซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ (ขาเข้า) สิงคโปร์-เชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการเดินทาง การกระจายผู้โดยสาร สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ของฝากของที่ระลึก ซึ่งหากนักท่องเที่ยวมีแผนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ตัดสินใจและซื้อตั๋วบินมายังจังหวัดเชียงใหม่ได้เลย ชาวเชียงใหม่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านด้วยน้ำใจไมตรี และความอ่อนหวานที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยในห้วงวันที่ 8-14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อยืนยัน (RT-PCR) จำนวน 8 ราย และผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) ทั้งสัปดาห์ 487 ราย ซึ่งถือเป็นสัปดาห์ที่มีผู้ติดเชื้อต่ำที่สุดจากที่ผ่านๆ มา และยังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ประชาชนมีภูมิคุ้มกันโรคจากการได้รับวัคซีนที่ครอบคลุม ซึ่งในช่วงวันที่ 23-29 มกราคม ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดแคมเปญ “จังหวัดเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นบุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป” เพื่อให้ประชาชนและผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้า มีภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มขึ้น และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการสัมผัสกับนักท่องเที่ยว โดยพบว่ามีผู้สนใจเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นในกิจกรรมนี้กว่า 800 คน ส่วนใหญ่เป็นการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ