ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

 

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 


ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 15 มิ.ย. 67 ที่ห้องทาทุ่งหลวง กัซซัน ขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์พิธีลงนาม MOU “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ และนำมาผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภค” ระหว่างกลุ่มสนามกอล์ฟกัซซันฯ บริษัท บีเอสจีเอฟฯ และกลุ่มบริษัทธนโชคฯ โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 14 มิ.ย.67 ตัวแทนคณะนักศึกษาหลักสูตร ปธส.11 ลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR กับชุมชนตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยมีท่านนายอำเภอแม่ออน นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชุมชนให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรม ทั้งนี้ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะตัวแทนคณะนักศึกษาฯ ได้กล่าวชื่นชมความเข้มแข็งของชุมชนที่ร่วมพลังกันป้องกันดูแลรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มาอย่างยาวนานและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และขอขอบคุณที่ร่วมทำกิจกรรมด้วยกันในวันนี้
วันที่ 14 มิ.ย. 64 ที่ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเหวิน ฟู่เหิง ประธานคณะกรรมการกิจการชาติพันธุ์และการต่างประเทศของสภาประชาชนมณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเข้าพบ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 14 มิ.ย. 67 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบมอบกล้าไม้ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ "โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567" ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของรัฐบาล ที่ต้องการให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลยิ่งนี้ โดยได้มีการเชื่อมโยงสัญญาณร่วมกับการจัดพิธีในส่วนกลาง ซึ่งมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ