temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล  ประจำปี 2564

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

ผลการออกรางวัลกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคัตสึโนริ โคอิเกะ หัวหน้าสำนักงานภาคสนาม สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภาคสนาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อแนะนำหน่วยงาน UNHCR สำนักงานภาคสนามจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมไปถึงเพื่อขอรับทราบข้อมูลและแนวทางการดำเนินการของจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในส่วนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ การหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวชายแดน ฯลฯ โดยมีผู้แทนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ในช่วงเวลาประมาณ 15.20 น. ได้เกิดเหตุสารเคมีระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นร้านขายเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการเกษตร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จนทำให้อาคารและบ้านเรือนของประชาชนในละแวกดังกล่าวได้รับความเสียหายหลายหลัง พร้อมทั้งสร้างความแตกตื่นให้กับพี่น้องประชาชนที่พบเห็นเป็นอย่างมาก ล่าสุด เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นาย ยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง , ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เข้าไปติดตามสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว โดยพบว่า เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการดับไฟและความร้อนที่ยังคงเกิดกลุ่มควันระอุขึ้นมาในบางจุด เพื่อไม่ให้เกิดไฟลุกไหม้และไปจุดประกายให้เกิดการระเบิดขึ้นมาอีก
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายแพทย์สุรเชษฐ์ อรุโณทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ของ จังหวัดเชียงใหม่ ว่า โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่มีผู้ป่วยจำนวนมากในทุกปี ซึ่งจะมากที่สุดในช่วงฤดูฝน และจะลดน้อยลงในช่วงฤดูหนาว โดยจากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 พฤษภาคม 2564 พบว่าในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองลงมาคือจังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่หน่วยฉีดวัคซีน โรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นหน่วยฉีดวัคซีนภาคโรงพยาบาลเอกชน คิกออฟ ให้บริการประชาชนวันนี้เป็นวันแรกเช่นกัน สำหรับผู้ที่จองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านระบบหมอพร้อม
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ