สถานการณ์โควิดจังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ (ระลอกเดือนเมษายน 2564) ณ วันที่ 18 มกราคม 2565

32613

ติดเชื้อสะสม

2020

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล

30341

หายแล้ว

194

เสียชีวิต

ข้อมูลสถานการณ์ย้อนหลัง