สถานการณ์โควิดจังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ (ระลอกเดือนเมษายน 2564) ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564

11750

ติดเชื้อสะสม

2387

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล

9020

หายแล้ว

43

เสียชีวิต

ข้อมูลสถานการณ์ย้อนหลัง