สถานการณ์โควิดจังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ (ระลอกเดือนเมษายน 2564) ณ วันที่ 17 กันยายน 2564

7727

ติดเชื้อสะสม

668

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล

7010

หายแล้ว

38

เสียชีวิต

ข้อมูลสถานการณ์ย้อนหลัง