สถานการณ์โควิดจังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ (ระลอกเดือนมกราคม 2565) ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2565

26

ติดเชื้อรายวัน(เฉลี่ย 14 วัน)

2667

รักษาอยู่

1022

รักษาหายวันนี้

1

เสียชีวิตวันนี้

ข้อมูลสถานการณ์ย้อนหลัง