สถานการณ์โควิดจังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ (ระลอกเดือนมกราคม 2565) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

11

ติดเชื้อรายวัน(เฉลี่ย 14 วัน)

1549

รักษาอยู่

542

รักษาหายวันนี้

0

เสียชีวิตวันนี้

ข้อมูลสถานการณ์ย้อนหลัง