มาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดเชียงใหม่ทางถนนด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล 🚗🚙 เพื่อความสะดวกรวดเร็วกรุณาลงทะเบียน CM-CHANA มาก่อนล่วงหน้า 📝
✈️ การปฏิบัติตัวของผู้โดยสารที่เดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ ทางเครื่องบิน ✈️ เพื่อความสะดวกรวดเร็วกรุณาลงทะเบียน CM-CHANA มาก่อนล่วงหน้า 📝