สถานการณ์โควิดจังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ (ระลอกเดือนเมษายน 2564) ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564

26813

ติดเชื้อสะสม

2406

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล

24209

หายแล้ว

131

เสียชีวิต