วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

1. การบริหารราชการทั่วไป

2. การดำเนินการทางวินัย

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

Declaration of Intent The Administration with integrity of the Governor of Chiang Mai

ทะเบียนตลาดประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป@เชียงใหม่" ประจำปี 2562 : GH Bank Expo 2019 ณ ศูนย์การค้า CentralFestival Chiangmai อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการนำเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของเครือข่ายชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน และมอบวุฒิบัตรให้ผู้สำเร็จการเรียน ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบนโยบาย
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ