ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

 

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 27 พ.ย. 66 ที่แม่ออนแคมป์ปิ้ง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมงาน "อลังการโคมรักษ์ เมืองแม่ออน" เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีล้านนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27 พ.ย. 66 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมชมประกวดขบวนแห่สะเปาล้านนา และมอบรางวัล ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนให้ยั่งยืนสืบไป โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก รอชมกันอย่างเนืองแน่นริมฝั่งแม่น้ำปิง
วันที่ 27 พ.ย. 66 ที่โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia-Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) ซึ่งภาคกีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเผยแพร่งานวิจัยใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดทางวิชาการและการใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงในอนาคต
วันที่ 27 พ.ย. 66 ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์, นายชัชวาลย์ ปัญญา, นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด, นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ นายอำเภอ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ