รางวัลฉลากกาชาด ประจำปี 2563

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

1. การบริหารราชการทั่วไป

2. การดำเนินการทางวินัย

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

Declaration of Intent The Administration with integrity of the Governor of Chiang Mai

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่ พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ในฐานะที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย นายอรรถพล เจริญชัญษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมกันประชุมหารือเพื่อบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ในการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม และการจัดระเบียบบ้านพักและรีสอร์ทต่างๆ บนดอยม่อนแจ่ม โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ยังได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวน ในสังกัดพื้นที่ภาค 5 เข้ารับฟังการชี้แจงและดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 23 มกราคม 2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปีใหม่ เชียงใหม่ ปลอดถุงพลาสติก (Chiang Mai Everyday Say No To Plastic Bags) ที่ บรืเวณลานกิจกรรมโครงการธิงค์ปาร์ค เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งจำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีบทบาทในการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้งสร้างเครือข่ายงดให้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
วันที่ 23 มกราคม 2563 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หรือโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน ซึ่งในครั้งนี้จัดที่อำเภอเชียงดาว โดยมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ร่วมงานจำนวนมาก โดยแต่ละหน่วยงานได้จัดบูธออกให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่ กว่า 60 บูธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน พร้อมขอความร่วมมือใน 4 เรื่องคือ ปัญหาฝุ่นควัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน ได้ขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง ซึ่งได้มีประกาศออกมาแล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563
วันที่ 23 มกราคม 2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ซึ่งเดินทางมาติดตามผลมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกรรมการอำนวยการด้านมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกและนวัตกรรม รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันการทรุจริต ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพื้นที่คลองแม่ข่า
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ