รางวัลฉลากกาชาด ประจำปี 2563

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ตลาดวโรรสและตลาดต้นลำไย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโมบายคลายเครียดสัญจร ของกรมสุขภาพจิต ที่ได้นำมาจอดไว้บริการให้คำปรึกษาความเครียด ความกังวล ภาวะซึมเศร้าในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด - 19 พร้อมมอบถุงดีต่อใจเพื่อแสดงความห่วงใยต่อจิตใจพี่น้องประชาชน โดยมีประชาชนรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าในละเเวกใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้ารับบริการจำนวนมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการนำร่องเป็นที่แรก และภายในเดือนพฤษภาคมนี้ จะสัญจรไปอีก 8 แห่ง ได้แก่ ตลาดบ้านท่อ ตลาดเมืองใหม่ ตลาดศิริวัฒนา ตลาดประตูเชียงใหม่ ตลาดสันป่าข่อย ตลาดสดแม่เหียะ และโรงพยาบาลจอมทอง และอีก 8 แห่งในเดือนมิถุนายน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า และบริการการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการกองทุน We Love Chiang mai เพื่อหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การจัดการกองทุนและสถานะทางบัญชีของกองทุน We Love Chiang Mai แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งแนวทางการดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรน COVID - 19 ณ ห้องประชุมรวงข้าว โรงแรมสมายล์ ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าในตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย และอำเภอแม่ริม ที่สามารถเปิดบริการได้ในวันนี้เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. เช่น สินค้าอุปโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านขายวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง อุปกรณ์กีฬา สินค้าภายในครัวเรือน เป็นต้น ซึ่งในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี โดยแต่ละที่ได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี และเริ่มมีประชาชนทยอยออกมาใช้บริการแล้ว
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่ ในสถานการณ์ โควิด - 19 ตามช่วงระยะเวลาผ่อนปรน ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย สถานีขนส่งผู้โดยสาร (อาเขต) และสถานีรถไฟ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด - 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ