temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 


เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
เชิญประชาชนร่วมเป็นเจ้าของ สั่งซื้อได้ที่
กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
โทร. 053-112708-9 (กิ่งกาญจน์)

เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการตัดเลือกในโครงการข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน

งานบำเพ็ญพระกุศลครบ 2 ปี การสิ้นพระชนม์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
25 ต.ค. 2558 ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร

และ
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 31 ธ.ค.2558
พิธีทำบุญตักบาตร 1 ม.ค. 2559

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

ขอเชิญประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ในโครงการ "ประดับธงในดวงใจ" โดยการประดับธงชาติไทยและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ธงสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.)
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ธงสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ก.)
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเดือนสิงหาคม และเดือนธันวาคมของทุกปี

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ปฏิบัติราชการพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านแม่ตุงติง ( อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ) รวมทั้งมอบนโยบายปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ พื้นที่อำเภอสะเมิง ณ หอประชุมอำเภออำเภอสะเมิง
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐คน ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ตามเส้นทางสิริมงคลผ่านสถานที่สำคัญ ๒๙ กิโลเมตร โดยเริ่มต้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันศุกร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้นาย กลิน เดวีส์ เอกอักราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ โดยมีการหารือถึงเรื่อง ยุทธศาสตร์ เมืองเชียงใหม่ จะมีการขยายสนามบิน โดยได้ของบประมาณเพิ่มหลุมจอดสนามบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ระบบขนส่งมวลชนเสนอรถไฟฟ้ารางเดี่ยวโมโนเรล ทั้งนี้ได้นำเสนอแล้วต่อรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อย เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย บอก เป็นโครงการที่น่าสนใจเพื่อที่จะสามารถรองรับผู้คน ได้
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการรับเสด็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ เนื่องด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จมาทรงเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในการนี้พื้นที่ศึกษาทอดพระเนตรงานจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมาทอดพระเนตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อ่านข่าวทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ