ทะเบียนตลาดประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ    

บดินทรเทพยวรางกูร

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการและข้อมูลงบประมาณประจำปี 60

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2561-2562 (ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2562) ณ โรงแรมฮอไรซอน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ To Be Number One จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อหารือแนวทางและชี้แจงการดำเนินโครงการ To Be Number One จังหวัดเชียงใหม่ และน้อมนำพระปณิธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ บ้านเลขที่ 74 บ้านใหม่ หมู่ 2 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน 90 พรรษา ประจำปี 2560 พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมก๋อย คณะกรรมการ สมาชิกสภากาชาดไทย และผู้ช่วยเหลือจิตอาสาประจำกิ่งกาชาด ร่วมด้วย ทั้งนี้ โครงการบ้านเทิดไทองค์ราชัน 90 พรรษา เป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหา ด้านที่อยู่อาศัยในแต่ละพื้นที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการเสริมสร้างรากฐานแห่งการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน นั่นคือ บ้านหรือที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงและความอบอุ่นในการดำเนินชีวิต
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ