temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริการร่วมให้บริการ -รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
-รับแจ้งความ -รับบริการด้านที่ดิน -ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ -ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

------------------------------------------------------------------------------------------------

ระวัง !!! ถูกหลอกไปทำงานเกาหลีผ่านเฟสบุ๊ค

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการงานแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ประจำสัปดาห์ พร้อมด้วยนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชกาารจังหวัดเชีืยงใหม่ ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้ากิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เมื่อวันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายสุริยะ ปรัสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองเจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน และคณะ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจรฺยพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยพระมหาเถระ Shi Yong Xin เจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน มีความประสงค์จะนำศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวชุดใหญ่ ของสำนักวัดเส้าหลิน ซึ่งเป็นมรดกโลก มาแสดง ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวไทย และชาวจีน เพื่อน้อมถวายเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในโอกาศเดียวกันก็เป็นการเพิ่มพูนความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทย และชาวจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งๆ ขึ้นไปด้วย เมืองวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ คุ้มขันโตก
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ นายหวง ทรง รองเลขาธิการเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้และอธิบดีสำนักงานต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และนางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ในโอกาสเดินทางเยือนเชียงใหม่ ในฐานะเมืองพี่เมืองน้องของนครเซี่ยงไฮ้ และในโอกาสฉลองครบรอบ ๔๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและจีน โดยมีพาณิชย์จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านดำเนินกิจกรรมเพื่อการกระชับความสัมพันธ์ทุกด้านระหว่างนครเซี่ยงไฮ้และนครเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการเชียงใหม่ (POC) ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน เยาวชนและพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิต โดยในวันนี้พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม รักษาศีลให้บริสุทธิ์ ตลอดจน ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวงอีกด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ