ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ

ในตำแหน่ง   พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D4/4D25May2015122348.pdf

 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย ประเทศเนปาล ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริการร่วมให้บริการ -รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) -รับแจ้งความ -รับบริการด้านที่ดิน -ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ -ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

พยากรณ์อากาศ

ระวัง !!! ถูกหลอกไปทำงานเกาหลีผ่านเฟสบุ๊ค

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านเศรษฐกิจ) เพื่อให้การทำงานของคณะทำงานด้านเศรษฐกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผล ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมการอบรมถ่ายถอดความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม1 ชั้น2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องลีลาวดี โรงเเรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่4/2558 ตัวแทนจากส่วนราชการและภาคเอกชนจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน จำนวน 135 คน โดยมี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย) เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2558 โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับโครงการสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นประชาชนด้านปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีท่านพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ