temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่ 2
ในตำแหน่ง   พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริการร่วมให้บริการ -รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
-รับแจ้งความ -รับบริการด้านที่ดิน -ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ -ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

------------------------------------------------------------------------------------------------

ระวัง !!! ถูกหลอกไปทำงานเกาหลีผ่านเฟสบุ๊ค

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชึม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาแบดมินตันจังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน พ.ต.อ.บัญชา เศรษฐกร นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ