พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล  ประจำปี 2564

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

ผลการออกรางวัลกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี 2564 เพื่ออุทิศถวายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง ซึ่งกิจกรรมนี้ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายผลิตครูสังคมศึกษาในภาคเหนือ 12 แห่ง จัดขึ้น เพื่อเทิดทูนบูชาพระคุณพ่อ และสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมด้านความกตัญญูกตเวที และสบทบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีจิตอาสาพัฒนาสังคมอีกด้วย
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง ณ ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยแม่เกี๋ยง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รวม 36 ถุง ได้แก่ หมวดตำรวจตระเวนชานแดนที่ 3353 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 และชุดคุ้มครองหมู่บ้านนาศิริ ร7 พัน 2 เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน การนี้ องคมนตรี ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมปลูกต้นไม้
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ห้องรับรองชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอิกนาซิโอ บิตอริกา แฮมิลตัน เลขานุการเอกและกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำนายการ์โลส ฆาลอน โอลิเบรัส กงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรสเปน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่อย่างเป็นทางการ และขอบคุณทางจังหวัดเชียงใหม่ที่ดูแลจัดสรรวัคซีนให้แก่ชาวสเปนที่พำนักในจังหวัดเชียงใหม่ได้ครบถ้วน
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ และติดตามการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และการสมัครสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พร้อมรับทราบแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบแผนแม่บทแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สรุปงบประมาณในระยะ 5 ปี จำนวนทั้งสิ้น 176,986,300 บาท
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ