ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

 

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ ห้อง War Room ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เพื่อติดตามสถานการณ์และสรุปผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา โดยพบจุดความร้อน จำนวน 38 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่อำเภอเชียงดาว อำเภอหางดง อำเภอพร้าว อำเภอสันกำแพง และอำเภอฮอด ขณะที่การคาดการณ์ค่าคุณภาพอากาศในช่วง 7 วันข้างหน้า โดยเฉลี่ยจะยังคงอยู่ในระดับสีส้ม คือ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
วันที่ 19 เม.ย. 67 นายกฤษณะ จัยตัญญา กงสุลอินเดียประจำประเทศไทย เข้าพบ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกล่าวขอบคุณ และอำลาเนื่องในโอกาสหมดวาระการตำแหน่งกงสุลสาธารณะรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 19 เม.ย. 67 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ออกเดินสายสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และรดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ต่อเนื่อง เป็นวันที่ 3
วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง และ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับ นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายธนิสร ธิติปภาดา หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนและติดตามการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรค COPD ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ