ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ
-รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
-รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
-รับแจ้งความ
-รับบริการด้านที่ดิน
-ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
-ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)


เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างรับแลกกล่องดิจิตอล

ประชาสัมพันธ์รับสมัครแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เพื่อนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"

พยากรณ์อากาศ
ระวัง !!! ถูกหลอกไปทำงานเกาหลีผ่านเฟสบุ๊ค

การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด

ตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2557/58

ข่าวสารผู้บริหาร
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านศรีวังธาร หมู่ ๘ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย (ประมวลภาพกิจกรรม)...
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงาน "งานโครงการหลวง ๒๕๕๗" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในการนี้ประทานพระวโรกาสให้นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาด และข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าฯ รับเสด็จ (รายละเอียดเพิ่ม)...
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมรอยัล เพนนินซุลา จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะของหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียดเพิ่มเติม)...
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ