ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล  ประจำปี 2564

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

ผลการออกรางวัลกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 22 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทีมงาน เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบผลิตภัณฑ์เม็ดยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสกัด ที่ปลอดภัยและออกฤทธิ์เร็ว ด้วยนวัตกรรม BIO-Botanical Dynamic Technology จำนวน 300 ชุด และน้ำยาบ้วนปากกระชาย สกัดจากกระชายออร์แกนิค จำนวน 200 ขวด สำหรับมอบแก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้รักษาผู้ป่วย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกเด็ก เพื่อเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการคัดเลือก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่น
วันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะ เข้าพบนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว 72 ราย ส่วนใหญ่เป็นการให้คำแนะนำในการขอสินเชื่อ โดยเฉพาะในบางรายที่ไม่มีใบอนุญาตโรงแรมนั้น หากจะต้องมีการแก้แบบแปลนโดยให้ทางเทศบาลดูแลอย่าใกล้ชิด เพื่อให้สามารถออกใบอนุญาตประกอบการและสามารถดำเนินการขอสินเชื่อได้ นอกจากนี้ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่ขาดรายได้หรือขาดสภาพคล่องจากการไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ ทั้งกลุ่มคุ้มเสือ กลุ่มปางช้าง กลุ่มรถตู้/รถเช้า และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ทางธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้ประสานกับสถาบันทางการเงินให้มีการพักชำระหนี้ในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
วันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ( VTC ) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ