>>

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
ผลการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 7/2558ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ
-รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
-รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
-รับแจ้งความ
-รับบริการด้านที่ดิน
-ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
-ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)


พยากรณ์อากาศระวัง !!! ถูกหลอกไปทำงานเกาหลีผ่านเฟสบุ๊ค

ข่าวสารผู้บริหาร
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมาช้านาน เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีที่ดีงาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมืองประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. (รายละเอียดเพิ่มเติม)...
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้ารดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๘ เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. (ประมวลภาพ)...
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๘ นำโดย นายนาวิน สินธุสอาด นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรเอกชน พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารดน้ำ ดำหัว (พิธีสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่) และขอพร นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลในหน้าที่การงาน และมงคลชีวิต เมื่อวันพุธ ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ประมวลภาพ)
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันราชาภิเษก ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ ท่าน้ำ ริมฝั่งน้ำปิงด้านข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหลายหน่วยงานและประชาชนมาร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ท่าน้ำ ริมฝั่งน้ำปิงด้านข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ