ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ
-รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
-รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
-รับแจ้งความ
-รับบริการด้านที่ดิน
-ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
-ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)


เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างรับแลกกล่องดิจิตอล

ประชาสัมพันธ์รับสมัครแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เพื่อนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"

พยากรณ์อากาศ
ระวัง !!! ถูกหลอกไปทำงานเกาหลีผ่านเฟสบุ๊ค

การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด

ตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2557/58

ข่าวสารผู้บริหาร
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ (ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ