พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล  ประจำปี 2564

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

ผลการออกรางวัลกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 22 กันยายน 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการปิดทองคำพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งถือโอกาสกราบนมัสการและถวายเครื่องสักการะแด่พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เพื่อกล่าวลาต่อคณะสงฆ์ เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่จะถึงนี้
วันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2564 แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการที่มีฐานะยากจน จำนวน 259 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,295,000 บาท เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพและการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
วันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา นำโดย พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมการฯ เดินทางมาประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามประเด็นงบประมาณของส่วนราชการในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงใหม่ โครงการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ
วันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบแนวทางและขอบเขตการดำเนินงานของคณะทำงานฯ
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ