เว็บไซต์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ >> Chiang Mai Province Official Site


วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

Declaration of Intent The Administratioin with integrity of the Governor of Chiang Mai

 

ทะเบียนตลาดประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่

พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ    

บดินทรเทพยวรางกูร

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการและข้อมูลงบประมาณประจำปี 60

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการประชุมสัมมนาโครงการ “ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561” ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมในโอกาส พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และ กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ณ ห้องประชุมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ปฏิบัติการบินแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน" ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการบินภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดย"หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ชุดที่ 2 (B) โดยวิทยากรจิตอาสา 904 ได้ดำเนินการขยายผลการฝึกอบรมฯ
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ