ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 


ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 (Balance Bike Thailand Championships) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนาม “ทีมยักษ์เชียงใหม่” พร้อมมอบโล่รางวัลแก่นางสาวโสมรัศมี ไชยสุยะ ที่ได้เข็มขัดและคว้าแชมป์โลกมวยหญิงคนแรกของเวทีราชดำเนินรายการ RWS ราชดำเนินเวอร์ซีรี่ห์ ณ ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ตามวิสัยทัศน์แผนแม่บทคลองแม่ข่า (พ.ศ.2561-2565) คือ คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บินสำรวจสถานการณ์ไฟไหม้ในเขตพื้นที่ค่าย ตชด.นเรศวรมหาราช อำเภอแม่แตง โดยในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ในการทิ้งน้ำเพื่อดับไฟ จนสามารถเข้าควบคุมไฟได้แล้ว เหลือเพียงกลุ่มควันที่ลอยคลุ้งอยู่บริเวณโดยรอบเท่านั้น
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่และประชุมกับ นายสุนิติ พรายศรี ผู้แทน สำนักงานในพระองค์ฯ สำนักพระราชวัง เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ