ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ
-รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
-รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
-รับแจ้งความ
-รับบริการด้านที่ดิน
-ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
-ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างรับแลกกล่องดิจิตอล

ประชาสัมพันธ์รับสมัครแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เพื่อนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"

พยากรณ์อากาศ

ข่าวสารผู้บริหาร
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการต้อนรับคณะปั่นจักรยาน ทางไกลการกุศล Bike for children 2014 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ โดยมีนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะ เพื่อมอบทุนการศึกษา จักรยานและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่น้องผู้ติดเชื้อและได้ผลกระทบจากโรคเอดส์ภาคเหนือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม จักรยาน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สถาบันแมคเคนเพื่อการพื้นฟู จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล โดยมีนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ