ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 


ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 22 มีนาคม 2566 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง พร้อมด้วย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งลูกเห็บ และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงดับไฟป่า ณ ท่าอากาศยานกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น ได้เดินทางไปประชุมติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ ณ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “วัน อปพร. ประจำปี 2566” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม เพื่อยกย่อง เชิดชูความดีของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งเป็นอาสาสมัครภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการช่วยเหลือ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการอุทิศตน เสียสละ และมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์ภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถ และยึดมั่นในอุดมการณ์ “เมตตา กล้าหาญ” เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งศูนย์ อปพร.กลาง ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็น “วัน อปพร.”
วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนพัดถล่มจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 7 อำเภอ 22 ตำบล 87 หมู่บ้าน 3,595 ครัวเรือน โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลฟ้าฮ่าม และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงทหาร และพื้นที่อำเภอ ตำบลข้างเคียงที่ไม่ได้รับผลกระทบ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ทันที ทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนของราษฎรให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนี้
วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับนายเดวิด ดาลี (David DALY) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และคณะเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จำนวน 13 ประเทศ ณ โรงแรมมีเลีย เชียงใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนหารือระหว่างกัน เกี่ยวกับนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาในการเป็นหุ้นส่วนของสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกในประเทศไทย และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ