ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ
-รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
-รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
-รับแจ้งความ
-รับบริการด้านที่ดิน
-ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
-ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างรับแลกกล่องดิจิตอล

ประชาสัมพันธ์รับสมัครแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เพื่อนเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"

พยากรณ์อากาศ

ข่าวสารผู้บริหาร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าฯ รับเสด็จ (อ่านต่อ).......
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และทรงเททองหล่อพระพุทธรูป ณ วัดหนองแสะ ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชัยงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในการนี้ประทานพระวโรกาสให้นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เฝ้าฯ รับเสด็จ
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ