จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  85 พรรษา  12 สิงหาคม  2560

 

พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ    

บดินทรเทพยวรางกูร

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการและข้อมูลงบประมาณประจำปี 60

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ และคณะทำงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี 3 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นที่ 1. รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโครงการอันเนื่องมากพระราชดำริ โครงการตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โครงการ อพ.สธ. โครงการ Way of life โครงการปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมีตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประเด็นที่ 2. การสำรวจเพื่อวางแผนพัฒนาและปรับปรุงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาโครงการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ประเด็นที่ 3. แผนการดำเนินงานในปี พ.ศ.2561
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท อ.เมืองเชียงใหม่
วันที่ 13 สิงหาคม 2560 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฯ กิจกรรม "ถนนท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเมญา เชียงใหม่ ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์
วันที่ 13 สิงหาคม 2560 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนทนาในรายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ทาง FM 93.25Mhz ณ สวท.ชม.
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ