>>

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
ผลการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 7/2558ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ
-รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
-รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
-รับแจ้งความ
-รับบริการด้านที่ดิน
-ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์
-ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)


พยากรณ์อากาศระวัง !!! ถูกหลอกไปทำงานเกาหลีผ่านเฟสบุ๊ค

ข่าวสารผู้บริหาร
นายชนะ แพ่งพิบูลย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นประธานการประชุมคณธกรรมการจัดระเบียบไนท์บาร์ซ่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายดีแยร์ วีโด เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายนาวิน สินธุสอาด ร่วมกิจกรรม พัฒนาบุคลากรในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการของ จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่เรียกว่า อุตสาหกรรมไมซ์ เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประเทศ และจังหวัดเชียงใหม่ ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ ถือธุรกิจที่จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพในการดำเนินการ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันจัดเสวนา Dinner Talk ตามโครงการเชียงใหม่ MICE City ซึ่งจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซนทารากะรน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ