รางวัลฉลากกาชาด ประจำปี 2563

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

1. การบริหารราชการทั่วไป

2. การดำเนินการทางวินัย

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

Declaration of Intent The Administration with integrity of the Governor of Chiang Mai

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 2 เมษายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภายหลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่มีประกาศมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม กรณีการคัดกรองชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 2 เมษายน 2563 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความเรียบร้อยของการแจกอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในโรงทานของวัด ที่วัดโลกโมฬี และวัดยางกวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยพบว่ามีการจัดระเบียบและดูแลการแจกอาหารได้เป็นอย่างดี ซึ่งที่วัดยางกวง เป็นจุดหนึ่งที่เปิดพื้นที่วัดเป็นโรงทานแจกอาหารให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะกาแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทุกวัน ช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา แต่ละวันจะมีประชาชนมารับอาหารไปรับประทานที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางวัดมีมาตรการดูแลประชาชนด้วยการตรวจวัดไข้ ให้ล้างมือด้วยเจลที่จัดเตรียมไว้ และให้เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคน
วันที่ 2 เมษายน 2563 ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามสถานการณ์ 5 อำเภอ ที่มีจุด Hotspot สูงที่สุดของวันนี้ หลังพบจุด Hotspot เพิ่มสูงขึ้นถึง 333 จุด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม พร้อมสั่งการตั้งจุดตรวจสกัดในการเข้าพื้นที่บริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อย่างเข้มข้น
วันที่ 2 เมษายน 2563 ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมทางไกลกับกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งได้ประชุมด่วน 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ โดยมี พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุม เนื่องจากสถานการณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ อยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงได้สั่งการให้ 17 จังหวัดภาคเหนือ เร่งจัดการปัญหาไฟป่าและการเผาอย่างเด็ดขาด โดยให้จุดความร้อน หรือ Hotspot ต้องเป็น 0 ภายในสัปดาห์นี้
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ