พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประกาศผลรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2559

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

ขอเชิญประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ในโครงการ "ประดับธงในดวงใจ" โดยการประดับธงชาติไทยและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ธงสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.)
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ธงสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ก.)
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเดือนสิงหาคม และเดือนธันวาคมของทุกปี

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 10 ก.พ. 59 เวลา 08.30 น. นายกองเอก ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑ โดยมีนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และทุนแม่บ้านมหาดไทย
วันที่ 9 ก.พ. 59 เวลา 16.30 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชากรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวในการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 NAF@MU ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 7 มี.ค. 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
วันที่ 9 ก.พ. 59 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถล่งข่าวการประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 50 และการสัมนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อ "ระบบคุณธรรมแห่งชาติ" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
วันที่ 8 ก.พ. 59 เวลา 17.30 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 "พิงคนครเกมส์" โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ